Godziny pracy: Pon.-Pt. 8:00-17:00

O nas

Poznaj bliżej nasz zespół!

Zbigniew Zawrotniak Alpoż

Brygadier w stanie spoczynku

 Mgr inż. Zbigniew Zawrotniak

  • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku „Profilaktyka Przeciwpożarowa” – rocznik 1987; wieloletni funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej odbywający służbę zarówno w komórkach kontrolno-rozpoznawczych (wcześniej prewencji pożarowej) od stanowiska specjalisty w komendzie terenowej (Rejonowej w Stalowej Woli) poprzez z-cę, a następnie Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Tarnobrzegu po nadzorującego między innymi pracę komórek kontrolno-rozpoznawczych jako z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, a na zakończenie służby – Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu. 
  • Od 1998 r. – sprawujący niezależną funkcję rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – z listy KG PSP o numerze uprawnień 381/98 – podnoszący stale swoje kwalifikacje w tym zakresie poprzez uczestnictwo w poświęconych tej tematyce specjalistycznych kursach, egzaminach, konferencjach i seminariach – zgodnie z wymaganiami stawianymi w tym zakresie zarówno przez zapotrzebowanie na nowe technologie i regulacje przepisów jak i wymagania formalno – prawne w tym zakresie.
Arkadiusz Zawrotniak Alpoż

 Mgr inż. Arkadiusz Zawrotniak

  • Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku: „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” z rocznika 2017; 
  • Od 2016 r. – pracownik krakowskiego biura konstrukcyjnego – biorący czynny udział zarówno w opracowywaniu dokumentacji projektowych jak i prowadzeniu nadzorów autorskich na budowach. 
  • w 2018 r. – ukończył studia podyplomowe na kierunku: „Inżynieria Pożarowa Budynków” – zorganizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Politechnikę Poznańską. 
  • Od 2021 r. – legitymujący się uprawnieniami budowlanymi: do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – /bez ograniczeń/: – w specjalności „konstrukcyjno-budowlanej” o numerze uprawnień: PDK/0012/PWOK21.
  • Od 2021 r. – sprawujący niezależną funkcję rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – z listy KG PSP o numerze uprawnień 735/2021.