Na każdym etapie realizacji projektu przywiązujemy ogromną uwagę do ekologii, przestrzegania przepisów BHP, Prawa budowlanego oraz norm polskich i europejskich.

Kontakt

Alpoz, konstrukcje stalowe, stawianie kominów, ekspertyzy konstrukcyjne

O naszej firmie

Zajmujemy się kompleksową obsługą obiektów o konstrukcji stalowej takich jak: kominy przemysłowe (stalowe jak i również żelbetowe oraz ceramiczne), maszty, wieże, hale, wiaty itp. Nasz profesjonalizm wynika ze szczegółowej analizy każdego zlecenia, począwszy od wyboru optymalnych rozwiązań projektowych, poprzez prefabrykację elementów w naszej siedzibie aż po transport i końcową realizację projektu.


Projekty realizujemy dla firm działających w branży: przemysłowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i budowlanej, dla inwestorów publicznych oraz prywatnych w zakresie:

 • Budowy, remontów i modernizacji kominów, wież, masztów, hal, magazynów oraz wiat
 • Ekspertyz i przeglądów konstrukcyjnych
 • Dokumnetacji technicznej
 • Prac remontowych oraz rozbiórkowych
 • Prac antykorozyjnych
 • Pomiarów grubości antykorozyjnych powłok malarskich
 • Ultradźwiękowych pomiarów grubości blach
 • Geodezyjnych pomiarów pionowości
 • Pomiarów elektrycznych
 • Pomiarów skuteczności instalacji odgromnych
 • Obliczeń sprawdzających i określających trwałość obiektu
 • Wytycznych dotyczących dalszej eksploatacji oraz opracowania technologii naprawy

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Nasi specjaliści dostępni są pod:
numerem  telefonu +48 61 833 66 61
Adresem e-mail: biuro@alpoz.pl